Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/14/2016
Өөрчилсөн огноо: 11/14/2016
Файлын хэмжээ: 566.3 kB
Татсан: 1005

Туул голын сав газрын захиргааны 2016 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Н.Батцэрэг, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/14/2015
Өөрчилсөн огноо: 11/14/2016
Файлын хэмжээ: 466.46 kB
Татсан: 933

Туул голын сав газрын захиргааны 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/17/2014
Өөрчилсөн огноо: 04/17/2014
Файлын хэмжээ: 16.95 MB
Татсан: 13847

Туул голын сав газрын захиргааны 2014 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.

2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/17/2014
Файлын хэмжээ: 3.19 MB
Татсан: 4258

Туул голын сав газрын захиргааны 2013 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Төсвийн шууд захирагч Туул голын сав газрын захиргааны дарга Г.Долгорсүрэнтэй байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний хавсралт болж батлагдсан.