Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Газрын зураг

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

Туул голын сав газрын усны чанар Туул голын сав газрын усны чанар

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 12/13/2016
Өөрчилсөн огноо: 12/13/2016
Файлын хэмжээ: 1.7 MB
Татсан: 893

Засаг захиргаа Засаг захиргаа

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 194.8 kB
Татсан: 5308

Туул голын сав газрын засаг захиргааны хуваарь

Усны нөөцийн баланс Усны нөөцийн баланс

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 154.54 kB
Татсан: 5313

Туул голын сав газрын усны нөөц ашиглалтын баланс

Хүн ам Хүн ам

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 216.1 kB
Татсан: 5149

Туул голын сав газрын хүн ам

Гадаргын усны сүлжээ Гадаргын усны сүлжээ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 214.17 kB
Татсан: 5394

Туул голын сав газрын гадаргын усны сүлжээний зураг

Баримжаат нөөцийн зураг Баримжаат нөөцийн зураг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 287.61 kB
Татсан: 7288

Туул голын сав газрын баримжаат нөөцийн зураг

Байршлын зураг Байршлын зураг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 04/09/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 176.21 kB
Татсан: 5636

Туул голын сав газрын байршлын зураг