Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Засгийн газрын хөтөлбөр

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

"Хатан туул" хөтөлбөр "Хатан туул" хөтөлбөр

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/22/2013
Өөрчилсөн огноо: 03/22/2013
Файлын хэмжээ: 202.2 kB
Татсан: 4768

"Хатан туул" хөтөлбөрийг Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 6 дугаар сарын 13-ны өлрийн 203 дугаар тогтоолоор баталсан.

Хөтөлбөриийн зорилго нь Туул голын усны нөөцийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, бохирдлыг бууруулах чиглэлээр дунд хугацаанд боломжит бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ус хангамжийг хэвийн байлгах, нөөцийн зохистой ашиглалт бий болгох, бохирдлыг хүлцэх хэмжээнд нь хүртэл цэвэршүүлэх замаар Туул голын сав газарт оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг ханган баталгаажуулахад оршино.