Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Тушаал, захирамж, бусад шийдвэр

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм батлах тухай

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 08/06/2015
Өөрчилсөн огноо: 08/24/2015
Файлын хэмжээ: 21.55 MB
Татсан: 5858

БОНХАЖ-ын Сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/301 тоот тушаал.

Хавсралт 23 хуудас.

/Байгаль орчны сайдын 1995 оны 153 дугаарт "Түр норм батлах тухай" тушаалыг хүчингүйд тооцсон/

САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 09/17/2014
Өөрчилсөн огноо: 09/17/2014
Файлын хэмжээ: 2.76 MB
Татсан: 2721

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2013 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр. Дугаар А-187.

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 09/16/2014
Өөрчилсөн огноо: 09/17/2014
Файлын хэмжээ: 1.56 MB
Татсан: 3030

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал, 2014 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр. Дугаар А-262

ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ГАДААД ТОМИЛОЛТЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/31/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/17/2014
Файлын хэмжээ: 159.06 kB
Татсан: 5577

Сангийн сайдын тушаал, 2011 оны 09 дүгээр сарын 12, Дугаар 188

ДОТООД ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ДОТООД ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/31/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/17/2014
Файлын хэмжээ: 76.83 kB
Татсан: 3193

Сангийн сайдын тушаал, 2011 оны 06 дугаар сарын 14, Дугаар 132

УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 07/19/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/04/2013
Файлын хэмжээ: 3.21 MB
Татсан: 6319

Туул голын сав газрын захиргааны даргын тушаал. 2013 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр. Дугаар А34.

Нэгдүгээр хавсралт 1 хуудас.

Хоёрдугаар хавсралт 8 хуудас.

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗАРТ УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 07/07/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/04/2013
Файлын хэмжээ: 3.88 MB
Татсан: 4740

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал. 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр. Дугаар А200.

Нэгдүгээр хавсралт 1 хуудас.

Хоёрдугаар хавсралт 3 хуудас.

Гуравдугаар хавсралт 2 хуудас.

МОНГОЛ ОРНЫ УСНЫ САВ ГАЗРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ ОРНЫ УСНЫ САВ ГАЗРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/13/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/13/2013
Файлын хэмжээ: 327.62 kB
Татсан: 5601

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаал, 2009 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр, Дугаар 332