Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Үндэсний хөтөлбөр

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

"Ус" үндэсний хөтөлбөр "Ус" үндэсний хөтөлбөр

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/22/2013
Өөрчилсөн огноо: 04/09/2013
Файлын хэмжээ: 2.51 MB
Татсан: 5346

"Ус" үндэсний хөтөлбөрийг Монгол улсын Их хурлын 2010 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор баталсан.

Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зүй зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн түлхүүр болгох, Монгол хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.