Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

УИХ, Засгийн газрын тогтоол

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/31/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/17/2014
Файлын хэмжээ: 6.05 MB
Татсан: 3442

Засгийн газрын тогтоол, 2013 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 391

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/31/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/17/2014
Файлын хэмжээ: 2.66 MB
Татсан: 3347

Засгийн газрын тогтоол, 2011 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 390

МОНГОЛ УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 03/31/2014
Өөрчилсөн огноо: 06/17/2014
Файлын хэмжээ: 1.12 MB
Татсан: 3471

Засгийн газрын тогтоол, 2013 оны 11 дүгээр сарын 30, Дугаар 389

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 10/04/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/04/2013
Файлын хэмжээ: 3.15 MB
Татсан: 4518

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол. 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр. Дугаар 327.

/Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүрийг өөрчлөн батлах тухай/

УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 10/04/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/04/2013
Файлын хэмжээ: 1.42 MB
Татсан: 4736

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол. 2013 оны 09 дүгээр сарын 21, Дугаар 326.

УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ УСНЫ ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/06/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/06/2013
Файлын хэмжээ: 254.38 kB
Татсан: 5360

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр, Дугаар 302

УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/06/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/04/2013
Файлын хэмжээ: 237.04 kB
Татсан: 4147

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол, 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр, Дугаар 351

/Хүчингүй болсон. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Дугаар 326 тогтоолоор өөрчлөгдөн батлагдсан/