Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

Өвөрхангай аймаг Өвөрхангай аймаг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/01/2013
Файлын хэмжээ: 314.11 kB
Татсан: 4329

Өвөрхангай аймгийн хөгжлийн бодлого /2007 - 2015 он/

Төв аймаг Төв аймаг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/01/2013
Файлын хэмжээ: 351.16 kB
Татсан: 4347

Төв аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр /2008 - 2023 он/

Сэлэнгэ аймаг Сэлэнгэ аймаг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/01/2013
Файлын хэмжээ: 846.35 kB
Татсан: 5156

Сэлэнгэ аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2009 - 2021 он/

Булган аймаг Булган аймаг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/01/2013
Файлын хэмжээ: 1.01 MB
Татсан: 4754

Булган аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2010 - 2021 он/

Архангай аймаг Архангай аймаг

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 05/01/2013
Өөрчилсөн огноо: 05/01/2013
Файлын хэмжээ: 535.12 kB
Татсан: 4347

Архангай аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2011 - 2021/