Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Норм стандарт

Файлууд

Эрэмблэх : Нэр | Огноо | Үзсэн тоо [ Уруудах ]

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-3 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-3 : 2011

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/12/2015
Өөрчилсөн огноо: 02/12/2015
Файлын хэмжээ: 6.29 MB
Татсан: 12738

Монгол улсын стандарт MNS 5140-3 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

3-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС, ТЭДГЭЭРТ БҮРДЛҮҮДИЙГ БАЙРЛУУЛАХАД ТАВИХ ШААРДЛАГА

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-2 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-2 : 2011

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/12/2015
Өөрчилсөн огноо: 02/12/2015
Файлын хэмжээ: 10.97 MB
Татсан: 2999

Монгол улсын стандарт MNS 5140-2 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

2-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛҮҮД, ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ ШААРДЛАГА

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-1 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5140-1 : 2011

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 02/12/2015
Өөрчилсөн огноо: 02/12/2015
Файлын хэмжээ: 4 MB
Татсан: 10368

Монгол улсын стандарт MNS 5140-1 : 2011

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЗАХИРАМЖЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ.

1-Р ХЭСЭГ. БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5582 : 2006 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 5582 : 2006

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 12/12/2014
Өөрчилсөн огноо: 12/12/2014
Файлын хэмжээ: 530.59 kB
Татсан: 4333

Монгол улсын стандарт MNS 5582: 2006

УСНЫ ЧАНАР: Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал ус

Техникийн шаардлага

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MМ5 4943 : 2011 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MМ5 4943 : 2011

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 12/12/2014
Өөрчилсөн огноо: 12/12/2014
Файлын хэмжээ: 381.14 kB
Татсан: 5621

Монгол улсын стандарт ММ5 4943: 2011

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 0900 : 2005 МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ MNS 0900 : 2005

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 10/03/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/03/2013
Файлын хэмжээ: 889.54 kB
Татсан: 3276

Стандартын нэр: УНДНЫ УС. ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА, ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

- Стандарчилал, Хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2005 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. 

- Стандарчилал, Хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2010 оны 31 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ

түгээмэл!
Оруулсан огноо: 10/03/2013
Өөрчилсөн огноо: 10/03/2013
Файлын хэмжээ: 3.16 MB
Татсан: 10799

/2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар/